Fundacja

Fundacja Bookarest zajmuje się animacją życia kulturalnego oraz działalnością oświatową.

Stawiamy sobie za cel promocję twórczości artystycznej, rozwijanie aktywności kulturalnej oraz pobudzanie innowacyjności społecznej. Dlatego właśnie tworzymy ramy dla aktywności publicznej reprezentantów różnych środowisk i grup społecznych; inicjujemy żywe dyskusje o kulturze i sztuce oraz istotnych problemach współczesności; tworzymy od podstaw programy rozwijania kompetencji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Promocja czytelnictwa i sztuki użytkowej, animacja wydarzeń kulturalnych, tworzenie programów społecznych, aktywność oświatowa – to jedne z wielu pól naszej pracy. Każdym swoim działaniem, przy równoległym zastosowaniu wielu narzędzi, staramy się promować postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zaangażowania w sprawy społeczne.

Zespół oraz otoczenie Fundacji tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów kulturalnych oraz społecznych. Jeśli szukasz partnera do realizowanych przez siebie zadań lub chcesz urzeczywistnić swój pomysł – zgłoś się do nas.

  • Tworzymy znaczące wydarzenia kulturalne adresowane do różnych publiczności . Realizujemy spotkania autorskie, pokazy filmowe, wystawy sztuki współczesnej czy duże festiwale artystyczne. Nie ograniczamy się przy tym do działalności w Poznaniu. Jesteśmy otwarci na tworzenie projektów w różnych miejscach i współpracę z podmiotami różnego typu, takimi jak lokalne centra kultury, jednostki samorządowe, placówki oświatowe, firmy prywatne, stowarzyszenia oraz fundacje. Skutecznie tworzymy partnerstwa umożliwiające efektywne i efektowne działania kulturalne.
  • Prowadzimy działalność consultingową w dziedzinie kultury. Jeśli chcesz zrealizować autorski projekt i potrzebujesz pomocy w jego wdrożeniu, to jesteśmy właściwą instytucją. Potencjalnym partnerom oferujemy pomoc na każdym etapie realizacji projektów kulturalnych (konceptualizacja, pozyskiwanie środków, działania impresaryjne, oprawa medialna), zwłaszcza development pierwotnego pomysłu do postaci w jakiej może być z sukcesem zrealizowany. Luźne pomysły zamieniamy w interesujące idee i udane realizacje.
  • Upowszechniamy czytelnictwo. Fundacja Bookarest powstała na fundamencie działalności księgarskiej. Szczególnie mocno zależy nam więc na upowszechnianiu czytelnictwa oraz wiedzy o literaturze. To książki, a mówiąc dokładniej teksty, są wyjściem do żywych publicznych debat, inspiracją dla sztuki (zwłaszcza filmu) czy tworzywem w jakim media tworzą swoje komunikaty. Chcemy więc promować twórcze podejście do wszelkich form tekstowych, bowiem kontakt z nimi to brama do świata wiedzy oraz idei. Literaturze nigdy nie mówimy nie.
  • Realizujemy działania edukacyjne i oświatowe. Organizujemy spotkania autorskie oraz imprezy tematyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Staramy się upowszechniać czytelnictwo, wzbudzać zainteresowanie kulturą współczesną, pobudzać indywidualną twórczość artystyczną, rozwijać zainteresowanie sprawami społecznymi. Prowadzimy działania w podstawówkach, gimnazjach czy liceach, każdorazowo uzgadniając charakter działań z jednostkami oświatowymi oraz doświadczonymi kuratorami projektów kulturalnych i artystycznych.
  • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne, kulturowe i społeczne. Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz dłuższe programy nakierowane na poprawę kompetencji i rozwój wiedzy wśród różnych grup wiekowych czy zawodowych. Chcemy ułatwiać realizowanie indywidualnych projektów życiowych, do czego niezbędne jest przyswojenie nowych technologii komunikacyjnych, umiejętności szczegółowych, wiedzy o zmieniającej się kulturze, a także ciągłe rozwijanie świadomości społecznej oraz inteligencji emocjonalnej (tak ważnych w społeczeństwie informacyjnym).